Biodynamische Massage Therapie
 
Over BartOlie

Massages
> Biodynamische massage
Aromatherapie massage
Werkplek- Stoelmassage
Massage aan huis

Aromatherapie

De Geurreis

Alqvimia

Tarieven

Contact

 
De biodynamische massage therapie is ontwikkeld door Gerda Boyensen en vind zijn oorsprong in de ideeën van Reich en Jung. De biodynamische massage therapie valt onder de lichaamsgerichte psychotherapie. In Biodynamische therapie wordt de psychische gesteldheid van de cliënt in verband gebracht met - en benaderd via - het lichaam. Levensenergie, de drang tot zelfverwerkelijking, ligt ten grondslag aan alle gevoelens gedachten en handelingen.

Als de levensenergie vrij kan stromen, versterkt dat het zelfvertrouwen en het gevoel van welbevinden. Biodynamische massage is een vorm van bewustwording, zowel lichamelijk als psychisch. De therapeut richt zich op het losmaken van het lichaamspantser, dat kan ontstaan door gedragspatronen die aan de omgeving zijn aangepast. Door het pantser gaat het contact met de eigen levensenergie verloren. De gevoelens van onzekerheid, schuld en schaamte die daardoor kunnen ontstaan, kunnen zorgen voor spanningsklachten. Door gerichte massage kunnen deze spanningen wegvloeien.

Voor massagetherapie komen over het algemeen cliënten in aanmerking die:
- last hebben van stressverschijnselen en daar beter mee om willen gaan
- behoefte hebben aan ondersteuning bij ziekte of de gevolgen daarvan
- gewend zijn zichzelf te overbelasten en zich moeilijk rust gunnen
- weinig lichaamsbesef hebben, of moeite hebben met aanraking en nabijheid klachten hebben van psychosomatische aard (bijv. lage rugpijn of hoofdpijn)